AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Con lắc lò xo treo vào trần thang máy chuyển động theo phương thẳng đứng. Khi thang máy đứng yên thì tần số dao động điều hòa của con lắc là 4 Hz. Tần số dao động điều hòa của con lắc khi thang máy chuyển động nhanh dần đều lên trên với gia tốc \(a=\frac{g}{2}\) là 

  • A. 4Hz
  • B. \(4\sqrt{6}Hz\)
  • C. \(2\sqrt{6}Hz\)
  • D. 2Hz

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\frac{f}{f'}=\sqrt{\frac{g}{g+\frac{g}{2}}}\rightarrow f'=2\sqrt{6}Hz\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>