AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình vật dao động điều hòa, lực hồi phục

  • A. biến đổi ngược pha với vận tốc
  • B. biến đổi ngược pha với li độ 
  • C. biến đổi ngược pha với gia tốc 
  • D. có độ lớn không đổi 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Lực hồi phục \(F_{hp}= -k.x\)-> lực hồi phục có độ lớn thay đổi, biến đổi ngược pha với li độ, vuông pha với vận tốc và cùng pha với gia tốc. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA