AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ A1 = 7cm, A2 = 5cm. Biên độ của dao động tổng hợp của chúng không có giá trị nào sau đây?

  • A. 14cm
  • B. 8cm
  • C. 10cm
  • D. 4cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có
  \(\left | A_1-A_2 \right |\leq A\leq A_1+A_2\Rightarrow 2\leq A\leq 12\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>