AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng k gắn với vật nhỏ có khối lượng m đang dao động điều hòa dọc theo trục Ox thẳng đứng mà gốc O ở ngang với vị trí cân bằng của vật. Lực đàn hồi mà lò xo tác dụng lên vật trong quá trình dao động có đồ thị như hình bên. Lấy \(\pi^2\) = 10. Phương trình dao động của vật là 

   

  • A. x = 8cos(5\(\pi\)t + \(\pi\)/2) cm
  • B. x = 8cos(5\(\pi\)t - \(\pi\)/2) cm
  • C. x = 2cos(5\(\pi\)t - \(\pi\)/3) cm
  • D. x = 2cos(5\(\pi\)t + \(\pi\)/3) cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(T=0,4s\Rightarrow \omega =5\pi \Rightarrow \Delta l_0=0,04m\)
  Ta có
  \(\left\{\begin{matrix} F_{max}=k\Delta l _0+kA\\ F_{max}=k\Delta l _0-kA \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} k\Delta l _0=1\\ kA=2 \end{matrix}\right.\)
  \(k\Delta l_0 =1\Rightarrow k=25N/m\Rightarrow A=0,08m\)
  Khi t0 → t01 quét góc 
  \(90^0\Rightarrow \varphi =\frac{\pi }{2}\)
  ⇒ PTDĐ: \(x=cos(5\pi t+\frac{\pi }{2})\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>