YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng S1, S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u1=u2=5cos(20πt+π)cm và tạo ra hiện tượng giao thoa sóng. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 20cm/s. Một điểm M trên mặt nước cách S1 đoạn 16cm và cách S2 đoạn 20cm. Điểm M thuộc đường

  • A. cực đại bậc 2.
  • B. cực đại bậc 3.
  • C. cực tiểu thứ 2.
  • D. cực tiểu thứ 3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bước sóng là: \(\lambda = V. \frac{2 \pi}{\omega } = 2 cm\)
  Mặt khác: \(S_1M - S_2M = k.\lambda \Leftrightarrow 4 = 2.k \Leftrightarrow k = 2\)
  ⇒ M là vân cực đại thứ 2

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA