AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sợi dây một đầu cố định, một đầu tự do được kích thích để có sóng dừng với họa âm bậc 3 có tần số 30Hz. Âm cơ bản lúc này bằng 

  • A. 30Hz
  • B. 20Hz 
  • C. 15Hz
  • D. 10Hz

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dây 1 đầu kín, 1 đầu hở nên có \(f=\frac{(2k+1)v}{4l}\) và chỉ có họa âm bậc lẻ
  Họa âm bậc 1: 
  \(k=0\Rightarrow f_1=\frac{v}{4l}\)
  Họa âm bậc 3: 
  \(k=1\Rightarrow f_3=\frac{3v}{4l}=3f_1\)
  \(\Rightarrow f_1=\frac{f_3}{3}=10(Hz)\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>