AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình vật dao động điều hòa 

  • A. vận tốc bằng không tại vị trí cân bằng
  • B. vận tốc giảm dần khi vật đi từ biên về cân bằng
  • C. vận tốc biến đổi trễ pha hơn li độ là \(\pi\)/2
  • D. vận tốc và gia tốc cùng dấu khi vật đi từ biên về cân bằng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vận tốc bằng không tại biên; tăng dần khi đi từ biên về vị trí cân bằng; biến đổi sớm pha hơn li độ \(\pi\)/2; vận tốc và gia tốc cùng dấu khi đi từ biên về vị trí cân bằng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA