YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Môṭ vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình dao động lần lượt là \(x_1=9cos(10 \pi t -\frac{\pi}{3})\) (cm) và \(x_2=5cos(10 \pi t +\varphi )\) (cm). Năng lượng dao động của vật lớn nhất khi 

  • A. \(\varphi =\pi\)
  • B. \(\varphi =\frac{\pi}{3}\)
  • C. \(\varphi =0\)
  • D. \(\varphi =-\frac{\pi}{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Năng lượng dao động của vật lớn nhất khi và chỉ khi hai dao động cùng phương cùng tần số hay \(A_{max}\rightarrow \varphi =-\frac{\pi }{3}\)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 17917

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA