• Câu hỏi:

  Sóng truyền trên mặt nước có phương trình u =2cos(20x-2000t)(cm) với là tọa độ được tính bằng mét (m), t là thời gian được tính bằng giây (s). Tốc độ truyền sóng có giá trị bằng

  • A. 100m/s
  • B. 1cm/s 
  • C. 100cm/s
  • D. 40cm/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phương trình sóng 
  \(u=2cos(2000t-20x)=2cos\left ( \omega t-\frac{2\pi x}{\lambda } \right )\)
  \(\Rightarrow \omega =2000(rad/s);\lambda =\frac{\pi }{10}(m)\)
  Có \(v=\frac{\omega }{2\pi }\lambda =100(m/s)\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC