• Câu hỏi:

  Chọn phát biểu không đúng khi nói về dao động điều hoà:

  • A. Vận tốc vuông pha so với gia tốc.
  • B. Gia tốc ngược pha so với li độ
  • C. Vận tốc ngược pha so với gia tốc
  • D. Vận tốc vuông pha so với li độ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC