AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sóng cơ lan truyền trên mặt nước có tần số 10Hz và tốc độ 1,2m/s. Sóng truyền từ M đến N, MN = 26cm. Tại thời điểm t, N hạ xuống thấp nhất. Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó M hạ xuống thấp nhất là 

  • A. 1/60s
  • B. 1/12s
  • C. 11/120s
  • D. 13/160s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Bước sóng
  \(\lambda =\frac{v}{f}=0,12(m)=12(cm)\)
  Độ lệch pha giữa M và N: 
  \(\Delta \varphi =\frac{2\pi d}{\lambda }=\frac{13\pi }{3}\)
  Suy ra M sớm pha hơn \(\pi\) /3 so với N
  Khi N ở vị trí thấp nhất, điểm M đã di chuyển lên trên được khoảng thời gian là T/6. Vậy khoảng thời gian ngắn nhất để M hạ xuống vị trí thấp nhất sau đó là 5T/6 = 1/12 (s)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA