• Câu hỏi:

  Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động 

  • A. với tần số nhỏ nhất, biên độ lớn nhất 
  • B. với tần số lớn bằng tần số dao động riêng
  • C. với tần số lớn nhất, biên độ lớn nhất
  • D. với biên độ bằng biên độ ngoại lực 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khi xảy ra cộng hưởng, tần số của ngoại lực sẽ bằng tần số của dao động riêng

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC