YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hai nguồn sóng kết hợp cách nhau 11cm dao động với cùng phương trình \(u =acos20\pi t\) (mm)trên mặt nước, sóng lan truyền với tốc độ v = 0,4m/s và biên độ không đổi khi truyền đi. Hỏi điểm gần nhất dao động ngược pha với nguồn trên đường trung trực của S1S2 cách mỗi nguồn bao nhiêu

  • A. 11 cm
  • B. 6 cm
  • C. 8 cm
  • D. 5,5 cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Bước sóng \(\lambda =\frac{2\pi v}{\omega }=0,04(m)=4(cm)\)
  Gọi điểm cần tìm là M. M dao động ngược pha với nguồn 
  \(\Rightarrow \frac{2\pi d}{\lambda }=(2k+1)\pi (k\in Z) \Rightarrow d=(2k+1)\frac{\lambda }{2}(k\in Z)\)
  Lại có
  \(d\geq \frac{S_1S_2}{2}\Rightarrow (2k+1)\frac{\lambda }{2}\geq \frac{S_1S_2}{2}\Leftrightarrow k\geq 0,875\)
  Để M gần nhất với S1S2 thì d phải nhỏ nhất, suy ra k nhỏ nhất
  Vì k \(\in\) Z nên k = 1 ⇒ d = 6 (cm)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA