YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một dây dài 2m, căng ngang. Một đầu gắn với một điểm cố định, một đầu gắn với nguồn rung có tần số 100Hz. Khi hoạt động, ta thấy trên dây có sóng dừng gồm 5 bó sóng. Tính vận tốc truyền sóng trên dây

  • A. 80m/s 
  • B. 65m/s
  • C. 40m/s 
  • D. 50m/s 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sợi dây 2 đầu cố định, có 5 bó sóng 
  \( \Rightarrow 5.\frac{\lambda }{2} = 1 \Leftrightarrow \lambda  = 0,8(m)\)
  Có \(v=\lambda .f=80(m/s)\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17882

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON