AMBIENT
 • Câu hỏi:

  They _______ the bridge by the time you come back.

  • A. will finish
  • B. will have finished
  • C. will be finished
  • D. have finished

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Thì tương lai hoàn thành

  Giải thích:

  Thì tương lai hoàn thành dùng để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một thời điểm trong tương lai.

  Công thức: S + will + have + VpII by the time + S + V(s/es)

  Tạm dịch: Họ sẽ hoàn thành xong cây cầu trước khi anh quay lại.

  Chọn B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>