AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The author lists various animals in the first paragraph to ________ .

  • A. contrast the feeding habits of different types of mammals
  • B. describe the process by which mammals came to be defined
  • C. emphasize the point that every type of mammal feeds its own young
  • D. explain why a particular feature of mammals is nonselective

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thông tin: All mammals feed their young.

  Tạm dịch: Tất cả các động vật có vú nuôi con non của chúng

  Chọn C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>