AMBIENT
 • Câu hỏi:

  According to the passage, which of the following is NOT true about the growth of the communications industry?

  • A. Morse invented the telegraph in 1837.
  • B. People could use the telegraph in San Francisco in 1861.
  • C. The telegraph led to the invention of the rotary printing press.
  • D. The telegraph helped connect the entire nation.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thông tin: Furthermore, the extension of the telegraph, combined with the invention of the steam–driven rotary printing press by Richard M. Hoe in 1846, revolutionized the world of journalism.

  Tạm dịch: Hơn nữa, việc mở rộng điện báo, kết hợp với việc phát minh ra máy in quay bằng hơi nước của Richard M. Hoe vào năm 1846, đã cách mạng hóa thế giới báo chí.

  Chọn C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA