AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

  Câu hỏi:

  Nancy and James are talking about their school days.

  – Nancy: "I think school days are the best time of our lives."

  – James: " ______ . We had sweet memories together then."

  • A. Absolutely
  • B. That's nonsense
  • C. I'm afraid so
  • D. I doubt it

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Ngôn ngữ nói

   

  Giải thích:

  Nancy và James đang nói về những ngày đi học của họ.

  – Nancy: "Tớ nghĩ rằng những ngày đi học là thời gian đẹp nhất trong cuộc sống của chúng ta."

  – James: "______. Chúng ta đã có những kỷ niệm ngọt ngào cùng nhau."

  A. Hoàn toàn đúng                                                                       B. Điều đó thật vớ vẩn

  C. Tớ e là như vậy                                                                        D. Tớ nghi ngờ điều đó

  Chọn A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>