AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The closer we are to our trip to Boston, the _______ my students become.

  • A. more exciting
  • B. more excited
  • C. more and more exciting
  • D. more and more excited

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: So sánh kép, tính từ

  Giải thích:

  Cấu trúc so sánh kép:

  The + comparative + S + V + the + comparative + S + V excited (tính từ mang tính chất bị động) (adj): thích thú exciting (tính từ mang tính chất chủ động) (adj): thú vị

  Tạm dịch: Chuyến đi tham quan Boston càng đến gần, học sinh của tôi càng trở nên phấn khích.

  Chọn B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>