AMBIENT
 • Câu hỏi:

  He behaved in a very strange way. That surprised me a lot.

  • A. He behaved very strangely, which surprised me very much.
  • B. I was almost not surprised by his strange behavior.
  • C. What almost surprised me was the strange way he behaved.
  • D. His behavior was a very strange thing, that surprised me a lot.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Giải thích: Đại từ quan hệ “which” được dùng để thay thế cho cả 1 một đề đứng trước nó, trước “which” có dấu phẩy.

  Tạm dịch: Anh ta cư xử một cách rất kỳ lạ. Điều đó làm tôi ngạc nhiên rất nhiều.

  A. Anh ấy cư xử rất kỳ lạ, điều đó làm tôi rất ngạc nhiên.

  B. Tôi gần như không ngạc nhiên trước hành vi kỳ lạ của anh ấy.

  C. Điều gần như làm tôi ngạc nhiên là cách anh ấy cư xử kỳ lạ.

  D. Hành vi của anh ấy là một điều rất kỳ lạ, điều đó làm tôi ngạc nhiên rất nhiều.

  Các phương án B, C, D không phù hợp về nghĩa.

  Chọn A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>