ADMICRO
 • Câu hỏi:

  The federal government recommends that all expectant women will not only refrain from smoking but also avoid places where other people smoke.

  • A. recommends that
  • B. expectant
  • C. will not only refrain
  • D. smoke

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Thức giả định

  Giải thích:

  S + recommend(s) + S + (should) + do sth: khuyên ai đó làm gì

  Sửa: will not only refrain => should not only refrain

  Tạm dịch: Chính phủ liên bang khuyến nghị rằng tất cả phụ nữ mong đợi không chỉ không nên hút thuốc mà còn nên tránh những nơi người khác hút thuốc.

  Chọn C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE