YOMEDIA
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

  Câu hỏi:

  "John shouldn't have behaved so badly," said Janet.

  • A. Janet doesn't like John's behaviour.
  • B. Janet objected to John's bad behaviour.
  • C. Janet dislikes John.
  • D. Janet was angry with John.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Câu tường thuật

  Giải thích:

  "John không nên cư xử quá tệ như thế", Janet nói.

  A. Janet không thích hành vi của John.                             B. Janet phản đối cách cư xử tệ của John.

  C. Janet không thích John.                                                       D. Janet tức giận với John.

  Các phương án A, C, D không phù hợp về nghĩa.

  Chọn B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 91945

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA