YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  I don't like John. His ________ complaints make me angry.

  • A. continual
  • B. continuous
  • C. continuation
  • D. continuously

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Từ loại

  Giải thích:

  A. continual (adj): liên tiếp nhưng có ngắt quãng        B. continuous (adj): liên tục, không ngừng

  C. continuation (n): sự tiếp tục                                              D. continuously (adv): một cách liên tục

  Trước danh từ “complaints” (những lời phàn nàn) cần 1 tính từ.

  Tạm dịch: Tôi không ưa John. Sự phàn nàn không ngừng của anh ấy khiến tôi rất bực.

  Chọn A

  RANDOM

Mã câu hỏi: 91931

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA