AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The word "it" in the third paragraph refers to _________ .

  • A. feeding
  • B. moment
  • C. young animal
  • D. size

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Từ “it” trong đoạn 3 liên quan tới _____ .

  A. feeding: cho ăn                                                                        B. moment: thời điểm

  C. young animal: con non                                                         D. size: kích thước

  Thông tin: Feeding postpones that moment until a young animal has grown to such a size that it is better able to cope.

  Tạm dịch: Cho ăn hoãn lại thời điểm đó cho đến khi một con vật non đã phát triển đến kích thước đủ để nó có thể tự xoay xở được.

  Chọn C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>