AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The author's main purpose in this passage is to _________ .

  • A. compare the invention of the telegraph with the invention of the steam–driven rotary press
  • B. propose new ways to develop the communications industry
  • C. show how the electric telegraph affected the communications industry
  • D. criticize Samuel B. Morse

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Đọc hiểu

   

  Giải thích:

  Mục đích chính của tác giả trong đoạn văn này là để .

  A. so sánh phát minh của máy điện báo với phát minh máy ép quay chạy bằng hơi nước

  B. đề xuất những cách mới để phát triển ngành công nghiệp truyền thông

  C. cho thấy điện báo ảnh hưởng đến ngành công nghiệp truyền thông như thế nào

  D. chỉ trích Samuel B. Morse

  Thông tin: The invention of the electric telegraph gave birth to the communications industry.

  Tạm dịch: Phát minh của máy điện báo đã sinh ra ngành công nghiệp truyền thông.

  Chọn C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>