YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  The word "gathering" in the second paragraph refers to _________ .

  • A. people
  • B. information
  • C. objects
  • D. substances

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Từ “gathering” (sự thu nhặt) ở đoạn 2 có nghĩa gần nhất với ______ .

  A. people (n): con người                                                           B. information (n): thông tin

  C. objects (n): các đồ vật                                                          D. substances (n): chất

  Thông tin: Where the business of news gathering had been dependent upon the mail and on hand– operated presses, the telegraph expanded the amount of information a newspaper could supply and allowed for more timely reporting.

  Tạm dịch: Trường hợp việc kinh doanh thu thập tin tức phụ thuộc vào thư và trên các máy ép vận hành bằng tay, điện báo đã mở rộng lượng thông tin mà một tờ báo có thể cung cấp và cho phép báo cáo kịp thời hơn.

  Chọn B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 91920

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA