ADMICRO
 • Câu hỏi:

  The word "tend" in the second paragraph is closest in meaning to ________.

  • A. sit on
  • B. move
  • C. notice
  • D. care for

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Từ “tend” (trông nom) ở đoạn 2 có gần nhất với từ ______ .

  A. sit on: ngồi lên                  B. move (v): di chuyển

  C notice (v): thông báo          D. care for: chăm sóc

  => tend = care for

  Tạm dịch: Nhưng không phải tất cả các động vật bố và mẹ, ngay cả những con chăm sóc con cái của chúng đến khi nở hoặc sinh ra, cho con nhỏ của chúng ăn.

  Chọn D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE