AMBIENT
 • Câu hỏi:

  As a result of his father's death, he _______ a lot of money.

  • A. came into
  • B. came over
  • C. came to
  • D. came through

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Phrasal verb

  Giải thích:

  A. came into (sth): được thừa hưởng, thừa kế cái gì B. came over: ghé qua

  C. came to: đến với                                                                      D. came through: đi qua

  Tạm dịch: Sau khi bố anh ấy qua đời, anh ấy được thừa hưởng rất nhiều tiền.

  Chọn A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>