AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  Every day in summer, but especially at the weekends, all kinds of vehicles bring crowds of people to enjoy the various attraction.

  • A. at
  • B. bring
  • C. crowds of people 
  • D. attraction

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Danh từ số nhiều

  Giải thích:

  Sau “various” ( khác nhau ) cần 1 danh từ số nhiều.

  Sửa: attraction (n): sự thu hút => attrations (n): địa điểm thu hút khách du lịch

  Tạm dịch: Mỗi ngày vào mùa hè, nhưng đặc biệt là vào cuối tuần, tất cả các loại phương tiện mang đến cho đám đông người dân để tận hưởng địa điểm thu hút khách du lịch khác nhau.

  Chọn D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>