AMBIENT
 • Câu hỏi:

  According to the passage, how do some insects make sure their young have food to? 

  • A. By storing food near their young
  • B. By locating their nests or ceils near spiders and caterpillars
  • C. By searching for food some distance from their nest
  • D. By gathering food from a nearby water source

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thông tin: Few insects feed their young after hatching, but some make other arrangement provisioning their cells and nests with caterpillars and spiders that they have paralyzed with their venom and stored in a state of suspended animation so that their larvae might have a supply of fresh food when they hatch.

  Tạm dịch: Rất ít côn trùng ăn con non sau khi nở, nhưng một số loài tạo nên sự sắp xếp khác cái mà cung cấp sâu bướm và nhện mà chúng đã làm tê liệt nọc độc cho tế bào và tổ của chúng và được lưu trữ trong trạng thái hoạt hình lơ lửng để ấu trùng của chúng có thể cung cấp thức ăn tươi khi chúng nở.

  Chọn A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA