AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Teletext is continuously sent out at all times when regular television programs are broadcast.

  • A. transmitted
  • B. electrified
  • C. automated
  • D. aired

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Từ đồng nghĩa

  Giải thích:

  sent out: gửi đi

  A. transmitted (v): truyền                                                         B. electrified (v): điện khí hóa

  C. automated (v): tự động                                                        D. aired (v): phát sóng

  => sent out = transmitted

  Tạm dịch: Teletext liên tục được gửi đi mọi lúc khi các chương trình truyền hình thông thường được phát sóng.

  Chọn A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>