AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The students' plan for a musical show to raise money for charity received _______ support from the school administrators.

  • A. warm–hearted
  • B. light–hearted
  • C. whole–hearted
  • D. big–hearted

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  A. warm–hearted (adj): tốt bụng, giàu tình cảm           B. light–hearted (adj): vui vẻ, vô tư

  C whole–hearted (adj): hào hiệp, đại lượng                        D. big–hearted (adj): toàn tâm toàn ý, một lòng một dạ

  Tạm dịch: Kế hoạch của một sinh viên cho một chương trình âm nhạc để quyên góp tiền cho một tổ chức từ thiện đã nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ các quản trị viên trường học.

  Chọn C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>