ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  The word "shielded" in the last paragraph is closest in meaning to _______ .

  • A. raised
  • B. protected
  • C. hatched
  • D. valued

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Từ “shielded” (che chở, bảo vệ) trong đoạn cuối có nghĩa gần nhất với ____ .

  A. raised: lớn lên                                                                           B. protected: bảo vệ

  C. hatched: nở                                                                                D. valued: có giá trị

  => shielded = protected

  Tạm dịch: Và trong khi đó, những con non được bảo vệ chống lại sự mơ hồ về sự biến động của các nguồn cung cấp khó tìm.

  Chọn B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>