AMBIENT
 • Câu hỏi:

  John and Mike are talking about Mike's new car

  • A. What a nice car!
  • B. Your car is new, isn't it?
  • C. Where did you buy your car?
  • D.

   My car is very expensive.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Ngôn ngữ nói

  Giải thích:

  John và Mike đang nói về chiếc xe mới của Mike

  – John: "_________"

  – Mike: “Cảm ơn. Tôi vui mừng khi nghe điều đó.”

  A. Thật là một chiếc xe đẹp! C. Bạn đã mua xe ở đâu? B. Xe của bạn là mới, phải không? D. Xe của tôi rất đắt

  Chọn A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>