AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Africa has always had a large migratory population because of war and _____ famine.

  • A. a
  • B. an
  • C. the
  • D. x

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Mạo từ

  Giải thích:

  Đối với danh từ chung chung không đếm được (famine: nạn đói) không cần dùng mạo từ.

  Tạm dịch: Châu Phi luôn có một dân số di cư lớn vì chiến tranh và nạn đói.

  Chọn D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>