AMBIENT
 • Câu hỏi:

  I caught _______ of a lion lying under the tree, and my heart jumped.

  • A. view
  • B. sight
  • C. look
  • D. scene

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Thành ngữ

  Giải thích: catch sight of sth/sb : bắt gặp

  Tạm dịch: Tôi đã bắt gặp một con sư tử nằm dưới một cái cây, tim tôi đập loạn xạ.

  Chọn B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA