AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Show me the house ___________ .

  • A. where they are living in
  • B. which they are living
  • C. where they are living there
  • D. where they are living

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Mệnh đề quan hệ

  Giải thích:

  Đại từ quan hệ “where” dùng để thay thế từ chỉ nơi chốn, thường thay cho “there” ….N (place) + WHERE + S + V ….

  (WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

  Tạm dịch: Cho tôi xem cái nhà mà họ đang ở đi.

  Chọn D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA