ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Many political radicals advocated that women should not be discriminated on the basic of their sex.

  • A. openly criticized
  • B. rightly claimed
  • C. publicly said
  • D. protested

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Từ trái nghĩa

  Giải thích:

  advocate (v): ủng hộ

  A. openly criticized: công khai chỉ trích                            B. rightly claimed: tuyên bố thẳng thắn

  C. publicly said: công khai nói                                               D. protested: phản đối

  => advocated >< protested

  Tạm dịch: Nhiều người cực đoan chính trị ủng hộ rằng phụ nữ không nên bị phân biệt đối xử dựa trên giới tính của họ.

  Chọn D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>