ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Số proton và số nơtron có trong một nguyên tử nhôm (13Al ) lần lượt là

  • A. 13 và 14.  
  • B. 14 và 13.       
  • C. 12 và 14.      
  • D. 13 và 15 .

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Al có 13 hạt proton và 14 hạt notron

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE