AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có những nhận xét sau:

  a. Từ Na2SO4 cần tối thiểu ba phản ứng hóa học để điều chế kim loại natri.

  b. Có thể điều chế Cu bằng phương pháp thủy luyện, phương pháp nhiệt luyện và phương pháp điện phân.

  c. Vai trò của criolit là chất xúc tác trong quá trình sản xuất nhôm bằng cách điện phân nóng chảy Al2O3.

  d. Trong pin điện hóa cũng như trong điện phân, ở anot xảy ra quá trình khử, catot xảy ra quá trình oxi hóa.

  e. Nối thanh Cu với thanh Zn bằng dây dẫn rồi nhúng vào dung dịch HCl thì khí thoát ra chủ yếu ở thanh Zn.

  f. Các kim loại kiềm là các chất rắn, màu trắng, dễ nóng chảy, dẫn điện và dẫn nhiệt kém.

  g. Các hợp kim thường dẫn điện tốt hơn so với các kim loại.

  h. Tính chất vật lí và tính chất cơ học của hợp kim khác nhiều so với kim loại tạo thành hợp kim.

  i. Tính dẫn điện của các kim loại giảm dần theo thứ tự Ag, Au, Cu, Al.

  k. Gang xám chứa ít cacbon, rất ít silic, chứa nhiều xementit (Fe3C). Gang xám rất cứng và giòn, chủ yếu dùng để luyện thép.

  Số nhận xét đúng là:

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  a) Sai. Từ Na2SO4 cần tối thiểu 2 phản ứng để điều chế kim loại Na.

  Na2SO4 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4

  2NaCl → 2Na + Cl2

  b) Đúng. Phương pháp thủy luyện:

  CuSO4 + Fe → Cu + FeSO4

  Phương pháp nhiệt luyện:

  CuO + CO → Cu + CO2

  Phương pháp điện phân:

  CuCl2 → Cu + Cl2

  c) Đúng.

  d) Sai. Trong điện phân, ở catot xảy ra quá trình khử, ở anot xảy ra quá trình oxi hóa.

  Catot: Cu2+ + 2e → Cu

  Anot: 2Cl → Cl2 + 2e

  e) Sai. Nối thanh Cu với thanh Zn bằng dây dẫn rồi nhúng vào dung dịch HCl thì khí thoát ra chủ yếu ở thanh Cu. Cu đóng vai trò là catot, Zn đóng vai trò anot.

  Catot: 2H+ + 2e → H2

  Anot: Zn → Zn2+ + 2e

  f) Sai. Kim loại kiềm có khả năng dẫn điện cao.

  g) Sai. Các hợp kim thường dẫn điện kém hơn so với các kim loại do trong hợp kim còn có các liên kết cộng hóa trị làm giảm độ linh động của electron.

  h) Sai. Tính chất vật lý của hợp kim không khác nhiều kim loại tạo ra chúng.

  i) Sai. Tính dẫn điện của các kim loại giảm dần theo thứ tự Ag, Cu, Au, Al.

  k) Sai. Gang xám: Chứa nhiều C và S, ít cứng và kém giòn hơn gang trắng, dùng chế tạo máy, ống dẫn nước. Gang xám dùng để đúc bệ máy, ống dẫn nước,…

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>