AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 4,5 gam amin X đơn chức, bậc 1 tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 8,15 gam muối. Tên gọi của X là:

  • A. Alanin.    
  • B. Đietyl amin.     
  • C. Đimetyl amin.  
  • D. Etyl amin.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Áp dụng tăng giảm khối lượng có: \({n_X} = \frac{{8,14 - 4,5}}{{36,5}} = 0,1 \Rightarrow {M_X} = 45 \Rightarrow X\) là CH3CH2NH2

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>