YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm ba peptit mạch hở cần dùng 1,11 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 được dẫn qua nước vôi trong lấy dư, thu được 97 gam kết tủa; đồng thời khí thoát ra có thể tích là 3,36 lít (đktc). Nếu đun nóng lượng X trên với dung dịch KOH vừa đủ, thu được m gam hỗn hợp Y gồm 4 muối của Gly, Ala, Val và Glu. Biết độ tan của N2 trong nước không đáng kể. Giá trị của m là:

  • A. 45,32      
  • B. 44,52     
  • C. 42,46         
  • D. 43,34

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Quy đổi hỗn hợp X về:  \(\left\{ \begin{array}{l} {C_2}{H_3}ON:0,3{\rm{ mol}}\\ {\rm{C}}{{\rm{H}}_2}:a{\rm{ mol}}\\ {\rm{COO:b mol}}\\ {{\rm{H}}_2}O \end{array} \right.\)

  Theo bài ra ta có:  \(\left\{ \begin{array}{l} \frac{3}{2}a = 1,11 - \frac{9}{4}.0,3\\ 0,3.2 + a + b = 0,97 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a = 0,29\\ b = 0,08 \end{array} \right.\)

  X tác dụng với KOH thu được muối: \(m = 0,3.57 + 14.0,29 + 0,08.44 + 0,38.56 - 18.0,08 = 44,52\)

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA