YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho 14,58 gam hỗn hợp X gồm chất béo Y và axit béo Z (trong đó Y được tạo từ glixerol và axit Z) tác dụng vừa đủ với 0,05 mol NaOH, thu được 0,92 mol glixerol. Khối lượng phân tử của axit Z (g/mol):

  • A. 239      
  • B. 284             
  • C. 256      
  • D. 282

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\begin{array}{l} {n_{{C_3}{H_5}{{(OH)}_2}}} = \frac{{0,92}}{{92}} = 0,01\\ {n_{NaOH}} = 3{n_{{C_3}{H_5}{{(OH)}_3}}} + {n_Z} = 0,05 \Rightarrow {n_Z} = 0,02\\ \Rightarrow {m_X} = \left( {92 + 3{M_Z} - 3.18} \right).0,01 + {M_Z}.0,02 = 14,58g \Rightarrow {M_Z} = 284 \end{array}\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91123

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA