• Câu hỏi:

  Hợp chất etylamin là

  • A. Amin bậc II.      
  • B. Amin bậc I.    
  • C. Amin bậc III.    
  • D. Amin bậc IV.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Etylamin có CTCT: CH3CH2NH2

  Đây là hợp chất amin bậc I.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC