YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hợp chất etylamin là

  • A. Amin bậc II.      
  • B. Amin bậc I.    
  • C. Amin bậc III.    
  • D. Amin bậc IV.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Etylamin có CTCT: CH3CH2NH2

  Đây là hợp chất amin bậc I.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91042

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA