YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  X, Y là 2 axit cacboxylic đều no và mạch hở (MX < MY). Đốt cháy a mol X cũng như Y đều thu được a mol H2O. Z và T là 2 este đều mạch hở và không chứa nhóm chức khác. Đun hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T với 240 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 16,14 gam hỗn hợp 2 muối và hỗn hợp F gồm 2 ancol kế tiếp thuộc cùng dãy đồng đẳng. Đốt toàn bộ F thu được 5,824 lít CO2 (đktc) và 7,92 gam nước. % khối lượng của Y trong E gần nhất với:

  • A. 8%.     
  • B. 6%.     
  • C. 10%.     
  • D. 12%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số H của X, Y = 2 ⇒ X là HCOOH, Y là (COOH)2

  F + O2 → 0,26 mol CO2 + 0,44 mol H2O

  ⇒ nF =  nH2O - nCO2 = 0,18 mol

  Số C trung bình của F = 1,44

  ⇒ 2 ancol là CH3OH và C2H5OH

  \(\left\{ \begin{array}{l} {n_{C{H_3}OH}} + {n_{{C_2}{H_5}OH}} = 0,18{\rm{ mol}}\\ {{\rm{n}}_{C{H_3}OH}} + 2{n_{{C_2}{H_5}OH}} = 0,26{\rm{ mol}} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} {n_{C{H_3}OH}} = 0,1{\rm{ mol}}\\ {{\rm{n}}_{{C_2}{H_5}OH}} = 0,08{\rm{ mol}} \end{array} \right.\)

  Muối gồm HCOONa (a mol), (COONa)2 (b mol)

  \(\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} {n_{NaOH}} = a + 2b = 0,24{\rm{ mol}}\\ 68a + 134b = 16,14g \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a = 0,06\\ b = 0,09 \end{array} \right.\)

  Kết hợp với số mol 2 ancol ta có E gồm:

  CH3OOC-COOC2H5: 0,08 mol

  HCOOCH3: 0,02 mol

  HCOOH: 0,04 mol

  (COOH)2: 0,01 mol

  \( \Rightarrow \% {m_{{{(COOH)}_2}}} = \frac{{90.0,01}}{{132.0,08 + 60.0,02 + 46.0,04 + 90.0,01}}.100\% = 6,2\% \)

   

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91128

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA