AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chất hữu cơ chủ yếu dùng điều chế trực tiếp axit axetic trong công nghiệp hiện nay là:

  • A. Axetanđehit.  
  • B. Etyl axetat.    
  • C. Ancol etylic.        
  • D. Ancol metylic.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ancol metylic dùng để điều chế trực tiếp axit axetic 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>