• Câu hỏi:

  Cho m gam hỗn hợp bột X gồm FexOy, CuO và Cu vào 600 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y (không chứa HCl) và còn lại 6,4 gam kim loại không tan. Cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 102,3 gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với:

  • A. 22,7.        
  • B. 34,1.         
  • C. 29,1.       
  • D. 27,5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\begin{array}{l} {n_{AgCl}} = {n_{HCl}} = 0,6 \Rightarrow {n_{Ag}} = \frac{{102,3 - 143,5.0,6}}{{108}} = 0,15\\ \Rightarrow {n_{F{e^{2 + }}}} = 0,15 \end{array}\)

  Bảo toàn điện tích ta có:

  \(\begin{array}{l} {n_{C{u^{2 + }}}} = \frac{{0,6 - 2.0,15}}{2} = 0,15\\ BTKL:m + 36,5.0,6 = 56.0,15 + 64.0,15 + 35,5.0,6 + 6,4 + 18.\frac{1}{2}.0,6 \Rightarrow m = 29,2 \end{array}\)

   

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC