AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ancol no mạch hở A chứa n nguyên tử C và m nhóm OH trong cấu tạo phân tử. Cho 18 gam A tác dụng hết với Na cho 4,48 lít H2 (đktc). Mối quan hệ giữa n và m là:

  • A. 29 m = 14n + 2.  
  • B. 35m = 21n + 2.      
  • C. 11m = 7n + 1.       
  • D. 7m = 4n + 2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đặt CTTQ của A là CnH2n+2Om

  18 gam A + Na → 0,2 mol H2

  ⇒  \({n_{OH}} = 2{n_{{H_2}}} = 0,4 \Rightarrow \frac{{18}}{{14n + 16m + 2}}.m = 0,4 \Rightarrow 14n + 2 = 29m\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>