• Câu hỏi:

  Để bảo quản Na người ta ngâm Na trong:

  • A. phenol lỏng        
  • B. dầu hỏa     
  • C. nước     
  • D. ancol etylic

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong các chất trên, chỉ có dầu hóa không phản ứng được với Na nên được dùng để bảo quản Na khỏi tác nhân không khí, độ ẩm, hơi nước…

  Phương trình phản ứng:

  2C6H5OH + Na → 2C6H5ONa + H2

  2H2O + 2Na → 2NaOH + H2

  2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC