ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng:

  • A. Xesi là kim loại mềm nhất.
  • B. Đi từ Li đến Cs, nhìn chung nhiệt độ nóng chảy của kim loại giảm dần.
  • C. Xesi là kim loại có thế điện cực chuẩn nhỏ nhất.
  • D. Xesi là kim loại có năng lượng ion hóa I1 nhỏ nhất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  A đúng. Kim loại Cesi mềm như sáp, là kim loại mềm nhất.

  B đúng. Đi từ Li đến Cs, bán kính kim loại tăng dần, các nguyên tử dễ tách nhau hơn, nhìn chung nhiệt độ nóng chảy của chúng giảm dần.

  C sai. Liti là kim loại có thế điện cực chuẩn nhỏ nhất (-3,05 V).

  D đúng. Kim loại kiềm có cấu hình e lớp ngoài cùng là ns1, chúng dễ tách 1 e để tạo cấu hình bền của khí hiếm, do vậy kim loại kiềm có năng lượng ion hóa I1 nhỏ nhất. Trong đó, Cs có bán kính lớn nhất, dễ tách 1 e lớp ngoài nhất nên Cs có năng lượng ion hóa I1 nhỏ nhất.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE